โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

อายุรกรรมหัวใจ

ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดูแลรักษาให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกันโรค พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล  ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างดีที่สุดทั้งก่อนและหลังการรักษา

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)