โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

อายุรกรรมทั่วไป

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ