โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัยโดยอายุรแพทย์โรคไต