โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

ศัลยกรรมระบบประสาท

ให้บริการวินิจฉัย ปรึกษา รักษาผ่าตัดโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง เกี่ยวกับเส้นประสาท กระดูกกดทับเส้น ผ่าตัดกะโหลกศีรษะ การตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีรักษา การวินิจฉัยโรคด้วยระบบการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

เช่น โรคลมชัก การทำงานของสมองในผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะหรือหลังผ่าตัดสมอง การทำงานของสมองในผู้ป่วยภาวะโคม่า ผู้ป่วยที่มีอาการชักที่ไม่แสดงออกด้วยการเกร็งกระตุก ภาวะสมองตาย ผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับ เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแม่นยำ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง