โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

ทันตกรรม | ทำฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ผ่าฟันคุด, รักษารากฟัน, จัดฟัน, ฟอกสีฟัน

คลินิกทันตกรรม ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ปรึกษาดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟัน โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัย

  • การรักษาโรคในช่องปาก เหงือและฟัน
  • การอุดฟัน ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • ฟอกฟันขาว
  • x – ray ฟัน
  • การรักษารากฟันเทียม (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟัน)
  • จัดฟัน รีเทนเนอร์