ใช้สิทธิ พรบ. ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

#พรบ
#อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถ
.
รู้หรือไม่?? อุบัติเหตุทางรถและท้องถนนสามารถใช้สิทธิ์เบิก พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่ายได้
.
ปีใหม่ปีนี้ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ สามารถใช้สิทธิ์ พรบ. โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้แล้ว เพียงยื่นเอกสารที่ใช้เบิก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ถึง 30,000 บาท เพียงยื่นเอกสารที่ใช้เบิก และมากสุดถึง 80,000 บาท (พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถยนต)

Share Post: