ห้อง VIP 24 (ห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคาร จุน) ราคา 3,090 บาท/คืน

ราคา 3,090 บาท / คืน

(รวมค่าบริการและอาหารแล้ว)

Share Post: