ห้อง VIP 23 (ห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคาร จุน) ราคา 2,250 บาท/คืน

ราคา 2,250 บาท / คืน

(รวมค่าบริการและอาหารแล้ว)

Share Post: