ห้อง ICU (ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก) ราคา 4,150 บาท/คืน

ราคา 4,150 บาท / คืน

(รวมค่าบริการและอาหารแล้ว)

Share Post: