ห้องพิเศษ 23-24 (ห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคาร จุน) ราคา 1,950 บาท/คืน

ราคา 1,950 บาท / คืน

(รวมค่าบริการและอาหารแล้ว)

Share Post: