ห้องพิเศษ (ห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคาร นพ.ประสิทธ์) ราคา 2,550 บาท/คืน

ราคา 2,550 บาท / คืน

(รวมค่าบริการและอาหารแล้ว)

Share Post: