กักตัว 14 วัน ต้องทำอย่างไร ? #โควิด-19

กักตัว 14 วัน ต้องทำอย่างไร ? #โควิด-19เพราะผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้วใน 14 วันนี้ เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร มาดูกันเลย

  • อยู่แต่ในที่พัก/บ้าน
  • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • อยู่ห่างจากคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร
  • เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
  • งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  • แยกห้องนอน
  • แยกของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
  • ทิ้งทิชชูหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใส่ถุง ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ
  • หากมีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ โทร. 1422 กรมควบคุมโรค

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

Share Post: