กลุ่มโรคเสี่ยง ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ #โควิด-19

#กลุ่มโรคเสี่ยง
#โควิด19

ทำไมถึงเสี่ยง ?
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว จะมีประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและภูมิคุ้มกันโรคของคนกลุ่มนี้ ยังน้อยกว่าคนปกติ
จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงหากมีการติดเชื้อโควิด-19
อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรง และอันตรายถึงชีวิตได้ 

ที่มา : CCDC ประเมินจากผู้ติดเชื้อ 44,672 รายในประเทศจีน ณ วันที่ 11 ก.พ.2563

Share Post: